Ce se verifica in cazul unui control ISCIR

Ce se verifică în cazul unui control ISCIR

În cazul unui control făcut de inspectorii de specialitate ISCIR cu ocazia verificării tehnice în utilizare la un echipament / instalațiie, operatorul RȘVȚI trebuie să pregătească următoarele:

1. Înregistrarea operatorului RȘVȚI în evidență ISCIR în raza căruia se află instalația;

2. Cartea instalației care este scadență la verificare;

3. Registru de evidența centralizată a instalațiilor care trebuie să fie completat la zi.

4. În cazul centralelor termice-registrul jurnal de supraveghere a instalației completat la zi și registrul cu indicii chimici ai circuitului apa-abur-condensat.

5. Buletine de verificare/reglare a dispozitivelor de siguranță;

6. Pregătirea instalației de operatorul RȘVȚI pentru probe și încercări.

Observații

a) Unele dintre prescripțiile noi  PT ed. 2010 au ca cerința întocmirea de către operatorul RȘVȚI a unui proces-verbal de încercări de casă în urma căruia  se dispune de către acesta faptul că echipamentul poate fi supus încercărilor oficiale de către inspectorii de specialitate.

b) Ca o observație- de exemplu la instalațiile mecanice  sub presiune, acestea se supun în cadrul încercării de casă la presiunea maximă admisibilă de lucru  a echipamentului respectiv (presiune nominală), în scopul înlăturării neetanșeităților. În nici un caz nu supuneți echipamentul la presiunea de încercare hidraulică care se face numai cu inspectorul ISCIR de față.

Adaugă un comentariu

ADAUGĂ COMENTARIU FĂRĂ SĂ TE ÎNREGISTREZI

0

Comentarii (722)

Load Previous Comments